DANH MỤC SÀN GIAO DỊCH

1. SÀN GIAO DỊCH 96A TÂY THẠNH

Địa chỉ: 96A Tây Thạnh – P. Tây Thạnh – Q. Tân Phú

Giám đốc sàn: Ông Phan Đức Thao

2. SÀN GIAO DỊCH 248 TÂN SƠN NHÌ

Địa chỉ: 248 Tân Sơn Nhì – Q. Tân Phú

Giám đốc sàn: Ông Lại Đình Cương

3. SÀN GIAO DỊCH 289 TRƯỜNG CHINH

Địa chỉ: 248 Tân Sơn Nhì – Q. Tân Phú

Giám đốc sàn: Ông Lại Đình Cương

4. SÀN GIAO DỊCH 353 LÊ TRỌNG TẤN

Địa chỉ: 353 Lê Trọng Tấn – P. Sơn Kỳ – Q. Tân Phú

Giám đốc sàn: Ông Nguyễn Việt Thắng

5. SÀN GIAO DỊCH 408 TRƯỜNG CHINH

Địa chỉ: 408 Trường Chinh – P.13 – Q. Tân Bình

Giám đốc sàn: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

6. SÀN GIAO DỊCH 584 CỘNG HÒA

Địa chỉ: 584 Cộng Hòa – P.13 – Q. Tân Bình

Giám đốc sàn: Ông Trần Phước Thành